องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านซับประสิทธิ์ [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร วันที่ 2 [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการมะขามหวานด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจาทอง [18 พฤษภาคม 2565]
มอบน้ำยาพ่นหมอกควันและสารกำจัดลูกน้ำ 2565 [10 พฤษภาคม 2565]
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ [10 พฤษภาคม 2565]
ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) [5 พฤษภาคม 2565]
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 3/2565 [27 เมษายน 2565]
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเจาทอง [26 เมษายน 2565]
โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกิจกรรม Big Cleaning Day [20 เมษายน 2565]
พิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนาจารย์ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในอุปถัมภ์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย คณะสงฆ์ภาค 11 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ [19 เมษายน 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 390 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39