องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
camera_alt ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 28 พ.ย. 2564 [28 พฤศจิกายน 2564]
มอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย [27 พฤศจิกายน 2564]
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง [26 พฤศจิกายน 2564]
จ่ายเงินเยี่ยวยาตามโครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... [23 พฤศจิกายน 2564]
ตรวจโควิด- 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กลาดชุมพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด 19 [19 พฤศจิกายน 2564]
ออกปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออกโรงเรียนในเขตตำบลเจาทอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [29 ตุลาคม 2564]
ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด 19 [29 ตุลาคม 2564]
มอบถุงยังชีพ​จากสมาคม​ประชาคมคนตาบอด​ไทย [29 ตุลาคม 2564]
ประชุม ศปก. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานทำบุญทอดกฐินในพื้นที่ตำบลเจาทอง และขอยกเลิกศูนย์กักตัวประจำตำบลเจาทอง ณ วัดลาดชุมพล [28 ตุลาคม 2564]
รับสมัครสมาชิกสภา​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​และนายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​ [12 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 314 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ