องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ


ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 700
สัปดาห์นี้2,409
เดือนนี้19,834
ปีนี้238,008
ทั้งหมด452,215

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านซับประสิทธิ์ [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร วันที่ 2 [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการมะขามหวานด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจาทอง [18 พฤษภาคม 2565]
มอบน้ำยาพ่นหมอกควันและสารกำจัดลูกน้ำ 2565 [10 พฤษภาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

เชิญ​ชวนเลือกตั้ง

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

เกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนสตำบลเจาทอง เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

ไข้เลือดออก

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-259-1888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-259-1888
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
18/05/2565
19/05/2565
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ