องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด 19
รายละเอียด : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวชลลดา กุดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ