องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ผู้อำนวยการ อปพร.อบต.เจาทอง ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin