องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
โครงการการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2564
รายละเอียด : วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงพฤติกรรมการติดยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของชุมชนต่อไป และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ